ثبت سفارش

طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ،  ورود کلیه کالا های قابل ورود ، اعم از اینکه وارد کننده از بخش دولتی یا غیر دولتی باشد ، بجز موارد خاص ، موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد. 


این مجموعه با تسریع در روند امور مربوطه افتخار همکاری با شما را دارد.