ترخیص کالا

 فرآیندی در گمرکات است که توسط صاحب کالا یا نمایندهٔ قانونی صاحب کالا نزد گمرک جهت صادرات یا واردات کالا صورت می‌گیرد و در طی آن کالا،  با انجام تشریفات گمرکی مربوط از اماکن گمرکی خارج می‌گردد. 

فرایند ترخیص کالا شامل تهیه،  آماده‌سازی و ثبت اسناد و مدارک به صورت فیزیکی یا الکترونیک و محاسبه هزینه‌ها شامل مالیات، سود بازرگانی و حقوق گمرکی و دیگر تسهیلات ارائه شده به واردکنندگان و صادرکنندگان می‌باشد.


ترخیص کالا به صورت قانونی با کمترین هزینه تخصص ماست.